Les plus récentes informations sur les implications communautaires et revendicatrices de Leta Boukman (LB)  en Ayiti et dans la diaspora se retrouvent dans cette section très descriptive – Infomasyon sou enplikasyon kominotè ki gen lyen ak revandikasyon LetaBoukman fè sapa fè lontan an AYITI ak nan dyasporaa, wap jwenn yo klè kou dlo kokoye.

Voici quelques projets éducatifs et d’économies socaiales à tenure panafricaniste, en élaboration par letaBoukman dans le secteur dans le sud D’ayiti! – men yon seri de projè edikatif ak ekonomi sosyal nan estil fanafrikanis ke leta boukman ap prepare epi reyalize an AYITI!

AKADEMI POPILÈ   » LETA BOUKMAN », sid AYITI – ACCADÉMIE POPULAIRE LETA BOUKMAN, SUD AYITI

Sant afwoayisyen.jpg

 

En construction – saa ap bati 

16833568_1131264023662898_1980768720_o

 

leta-boukman-pt-1

 

 Chaque 1er janvier, L’accadémie Leta Boukman, organise une Soupe  jomou patriotique en AYITI! – Chak pwemwe janvye, akademi Leta Boukman, fè yon soup jomoun patriyotik an Ayiti!

vieux-boug

 

met toutatou (2).jpg

LETABOUKMAN ACCEPTE CONTINUELLEMENT DES DONS POUR SES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE, PHILOSOPHIQUE ET ÉDUCATIF EN HAITI (AYITI). N’HÉSITEZ PAS À NOUS SUPPORTER EN DONNANT GÉNÉREUSEMENT, parce que ous ne rececons aucune aide du gouvernement ou du secteur privée  – Leta Boukman toujou bezyen donasyon pou projè devlopman kominotè , amikal, edikatif lap fè epi lap prepare poul fè an Ayiti yo ak nan dyaspora a! Pa enkyete ban nou ak bon volonte ou pou kore nou, paske nou pagen okenn èd okenn leta nan oken peyi ni sektè prive!

FESTIVAL BWA KAYMAN 2018

 

 

PayPal - The safer, easier way to pay online!