De jour en jour, vous recevrez des informations et renseignements à propos du développement sociétal et infra-structurel de Léta Boukman. Vous obtiendrez des informations sur cet énorme projet de société et de réforme sociale haitienne du 21ième siècle qu’entreprend les tenants de Leta Boukman !!! Tanzantan, wap resevwa esplikasyon ak enfomasyon sou devlopman sosyetal ak enfrastriktirèl ki konsène Leta Boukaman. Wap gen detay sou gro projè sosyete saa ak amelyorasyon sosyal ayisyèn 21yinyèm syèk la ke baron ak grenadye Leta Boukman yo ap propoze epi reyalize!!!